Hack Prompting

Hack prompting to termin odnoszący się do strategii wykorzystywanych w kontekście modeli językowych, które mają na celu uzyskanie lepszych wyników poprzez manipulację promptami używanymi do generowania odpowiedzi.

W przypadku modeli językowych, prompt stanowi tekst lub instrukcję, która jest podawana jako wejście, aby otrzymać pożądaną odpowiedź. Hack prompting polega na starannym modyfikowaniu poleceń w celu uzyskania zamierzonych rezultatów lub specyficznych efektów.

Istnieją trzy kluczowe techniki:

Hack prompting to złożona dziedzina, która wymaga eksperymentów, analizy wyników i znajomości działania konkretnego modelu językowego. Jest to strategia wykorzystywana przez zaawansowanych użytkowników modeli językowych w celu uzyskania lepszych i bardziej spersonalizowanych rezultatów w generowanych odpowiedziach.

Nie można jednoznacznie sklasyfikować takich działań jako dobre lub złe, ponieważ to tylko strategia manipulacji promptami w celu uzyskania pożądanych wyników. To co jest faktycznym problemem to intencja jaka stoi za stosowaniem tej techniki. Ważne jest, aby stosować hack prompting z umiarem, z poszanowaniem zasad etyki, uczciwości i odpowiedzialności.

Zaprezentowane w tej sekcji techniki, w większości przypadków, nie są już skuteczne wobec najbardziej znanych modeli takich jak ChatGPT lub Google Bard, ponieważ ich twórcy aktywnie ulepszają zabezpieczenia swoich rozwiązań.

Last updated